sn phm dc trngHiu qu cao và tit kim nang lng, tùy bin kh^ong theo tiêu chun.

khách hàng ca chúng t^oiNhà cung cp thit b ca 500 c^ong ty, cht lng ca chúng t^oi là rel.

v DISACung cp cho bn mt b gii pháp thit b hoàn chnh d x l'y b mt.

Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi các thit b phun cát (bn n) và phun bn. Vi các sn phm cht lng cao và sáng to, s qun l'y chuyên nghip và nghiêm ngt, dch v và h tr k thut toàn din, sn phm ca chúng t^oi nhanh chóng chim l~inh th trng.

ti sao chn chúng t^oi mt nhà sn xut chuyên nghip dáng tin cy, cung cp h tr k thut toàn din.

tin mi nhtc^au hi thng gp, tin tc c^ong ty, báo cáo r & d.

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部