h s c^ong ty

V trí: >> Nhà >> V chúng t^oi >> h s c^ong ty
C^ong ty H s

V^o Tích DISA n mìn C^ong ty TNHH nm V^o Tích, tnh Giang T^o, trên b h Tai xinh dp.D^ay là mt doanh nghip c^ong ngh cao chuyên phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt trong mt thi gian dài.D^ay là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi phun cát (n mìn) và thit b n mìn.Vi các sn phm cht lng cao và sáng to, qun l'y chuyên nghip và nghiêm ngt, h tr và dch v k thut toàn din, các sn phm ca c^ong ty nhanh chóng chim l~inh th trng và dc bán cho hn 20 tnh thành trong nc, và dc khách hàng tin tng và khen ngi dy d.

Wuxi DISA Blasting Co., Ltd.

C^ong ty ly "s hài lòng ca khách hàng là s theo dui, n dnh và phát trin, phát trin và dt phá" làm trit l'y ca mình.Sau gn 20 nam làm vic cham ch, ngi DISA d~a phát trin mt lot các thit b x l'y b mt hoàn chnh dáp ng nhu cu khác nhau ca ngi dùng và d~a dt dc v trí hàng du trong ngành.

D cung cp dch v tt hn và tang th phn, nhà máy ca chúng t^oi d~a liên tip m chi nhánh ti Thng Ch^au, T^o Ch^au, Thành D^o và nhng ni khác d phc v khách hàng tt hn và ci thin chin lc "cht lng, dch v, danh ting, di mi và thng hiu" ca nhà máy.

Chúng t^oi nng nhit chào dón khách hàng dn tham và hng dn, và hy vng rng chúng t^oi s làm vic cùng nhau d theo dui s xut sc và to ra mt tng lai tt dp hn.

C^ong ty Sn phm

Sn phm chính:máy phun cát, phòng phun cát, máy phun cát.Các sn phm ca c^ong ty dc s dng rng r~ai trong du khí, hóa cht, dóng tàu, sn xut ^o t^o, container, máy móc x^ay dng, c^ong nghip qu^an s, nang lng gió, din, máy móc cng, hàng kh^ong v~u tr, din t và din, nang lng, bo v m^oi trng, sn xut giy, cht bán dn.

 • (1) Dòng máy phun cát

  máy phun cát tit kim nang lng, máy phun cát bo v m^oi trng ngoài tri, máy phun cát kh^ong bi, máy phun cát t dng, máy phun cát bang ti phng, máy phun cát bánh xíu, máy phun cát b d an t dng, máy phun cát lng, Máy phun cát kh^o, Máy phun cát hút, Máy phun cát áp lc, Máy phun cát t dng trng, Máy phun cát thy tinh, Máy phun cát t dng bánh xíu, Máy phun cát t dng bang ti, Máy phun cát t dng bang ti, Máy phun cát hp, Máy phun cát t dng quay d~ia, Xe dy , bàn xoay xe dy máy phun cát t dng, máy phun cát t dng d~ia n^ang, máy phun cát bàn xoay xe dy, khu^on phun cát dc bit Thit k và sn xut các loi thit b phi tiêu chun nh máy phun cát áp sut m di dng, máy phun cát tái ch t dng và máy phun cát áp sut cao th^an thin vi m^oi trng!

 • (2) Lot phòng phun cát

  thit k lp dt và sn xut các phòng phun cát quy m^o ln nh phòng phun cát tái ch gió, phòng phun cát tái ch c khí, phòng phun cát tái ch cht lng, v.v.!

 • (3) Lot máy n tung

  thit k và sn xut các thit b phi tiêu chun nh máy n mìn loi bánh xe, máy n loi móc, máy n kt cu thép, máy n ng thép, d^ay chuyn x l'y trc tm thép, d^ay chuyn làm sch n mìn, v.v.

 • (4) Bn n máy

  Thit b nhum và hoàn thin, máy móc dc phm, c^ong nghip máy móc thc phm, thit b git m, thit b x l'y nc, thit b bia, thit b thép kh^ong g, b phn kt cu thép kh^ong g.

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部