liên h vi chúng t^oi

Liên h vi chúng t^oi
 • TEL

  Tel 0086-519-85514586

 • Da ch

  Da ch S 19 dng Chuangsheng, thành ph Thng Ch^au, tnh Giang T^o 213104, Trung Quc

 • Th

  Th disablasting@gmail.com

D li tin nhn

DISA là mt doanh nghip c^ong ngh cao chuyên phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt, Da ch:S 19 ca dng Chuangsheng, thành ph Thng Ch^au, tnh Giang T^o 213104, Trung Quc.Liên h disa email:disablasting@gmail.com

 • Tên*
 • S din thoi
 • Da ch email*
 • d li tin nhn*
 • d li li nhn

  bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
  disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
  返回顶部