khách hàng ca chúng t^oi

1 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 b máy phun cát t dng d làm sch cáp nh^om dc giao dn Vit Nam.Thipha Cable dc thành lp vào nam 1987 và d~a phát trin trong gn ...

Mar 22, 2021 dc thêm >

Máy phun cát kh^ong khí d~a dc lp dt ti Malaysia

Nó là mt máy n t dng tit kim nang lng dc thit k và phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi cho v din thoi di dng...

Mar 22, 2021 dc thêm >

Q3210 Tumble Blast Machine Hoàn thành chp nhn ti V^o Tích

Máy n tumble dc trang b bang ti cao su v^o tn mang dn cho bn s quay nh nhàng ca các b phn dc bn n....

Mar 22, 2021 dc thêm >

Ch d pin ca ng du Máy n cát t dng dc lp dt ti HSC

Ch d pin ca ng du máy n cát t dng d~a dc lp dt và g li thành c^ong ti nhà máy ca HSC....

Mar 22, 2021 dc thêm >

Móc máy d làm sch thanh kéo d~a dc cài dt thành c^ong

DISA Spinner Hanger Machines (móc treo bn máy n) dc thit k d làm sch mt lot các b phn kích thc và hình dng.Các b phn d...

Mar 22, 2021 dc thêm >

Máy n t t dng Làm sch lp lót ca máy ph PVD

Máy n t t dng Làm sch lp lót ca Máy ph PVD hoàn chnh vi h thng phun, git và sy t....

Mar 22, 2021 dc thêm >
 • trang ch
 • 1
 • 2
 • Trang k
 • trang cui
 • tng 2trang8mt bn ghi chép
 • d li li nhn

  bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
  disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
  返回顶部