ngành c^ong nghip khác

——Mar 22, 20211 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 set Máy phun cát t dng for Cleaning Aluminium Cable Delivered to Vietnam. Thipha Cable was established in 1987 and has been developing in nearly 30 years. Thipha Cable (Thnh Phát) is acknowledged as well-known wire and cable brand in Vietnam. They are the main supplier for Vietnam National Power Transmission Corporation (EVN).

D dáp ng yêu cu ca h v nang lng:cáp dia.30mm, tc d 10m/phút; cáp dia.7mm, tc d 30m/phút, s lng súng n ti da 24 chic.Di ng~u k s ca chúng t^oi thit k mt m^o hình phù hp DISA1212-16A.

Máy phun cát t dng DISA1212-16A dc thit k d làm sch cáp nh^om, d có dc d nhám nht dnh và ci thin lc bám dính, trc khi cách nhit hp cht PE.

Nguyên tc làm vic

Máy có t siphon, ngh~ia là s dng mt lung khí nén bên trong mt khu súng n siphon d to ra ch^an kh^ong trong bung to ra áp sut ^am, kéo cht mài mòn vào vòi phun và phun ra d dt dc hiu qu x l'y phun cát.

Yêu cu ca nhà diu hành:1 ngi

Th^ong s k thut

M^o hình DISA1212-16A
Kích thc1600×3100×3300 (L * W * H)
Khong 600kg
'Ap380V 50HZ
Dng kính ca vòi phun8mm
'Ap sut làm vic4-7bar
S lng súng n16 chic
H thng chiu sáng15w x 2
Sc mnh ca qut
Tiêu th kh^ong khí>16m^3/phút
Mc d làm schSa2.5-3
G gh40-70μm
Mài mòn có th s dngNh^om oxit#60-#80
V50kg

1 set Cables Máy phun cát t dng Export to Vietnam

1 set Cables Máy phun cát t dng Export to Vietnam

V^o Tích DISA n mìn C^ong ty TNHH là mt doanh nghip c^ong ngh cao dành riêng cho vic phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt trong mt thi gian dài.D^ay là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi phun cát (n mìn) và thit b n mìn.

Bài vit liên quan

1 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 b máy phun cát t dng d làm sch cáp nh^om dc giao dn Vit Nam.Thipha Cable dc thành lp vào nam 1987 và d~a phát trin trong gn 30 nam.

Mar 22, 2021

Máy phun cát kh^ong khí d~a dc lp dt ti Malaysia

Nó là mt máy n t dng tit kim nang lng dc thit k và phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi cho v din thoi di dng, bng diu khin máy tính xách tay và các sn phm din t khác.

Mar 22, 2021

Q3210 Tumble Blast Machine Hoàn thành chp nhn ti V^o Tích

Máy n tumble dc trang b bang ti cao su v^o tn mang dn cho bn s quay nh nhàng ca các b phn dc bn n.

Mar 22, 2021

Ch d pin ca ng du Máy n cát t dng dc lp dt ti HSC

Ch d pin ca ng du máy n cát t dng d~a dc lp dt và g li thành c^ong ti nhà máy ca HSC.

Mar 22, 2021

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部