Máy n kh^ong khí

máy n mìn kh^ong khí

máy n mìn kh^ong khí bao gm h thng n mìn, h thng tái ch mài mòn, h thng bàn quay, b thu bi và h thng diu khin din.

Sn phm M^o t

Máy này bao gm h thng n mìn, h thng tái ch mài mòn, h thng bàn quay, b thu bi và h thng diu khin din.

  • · H thng n mìn kh^ong khí


  • · H thng tái ch mài mòn c hc

    tách hiu qu cht mài mòn sch khi bi d dm bo kt qu làm sch tt, hn na, tit kim mài mòn.H thng lc dc lp có th thu gom bi bên trong t mt cách hiu qu d ngan nga ^o nhim bi.

  • · H thng bàn quay liên tc

    Ch d truyn thit b s dng d~ia quay liên tc, ph^oi dc dt trên bánh xe nh (dng c), bánh xe ln khi dng bánh xe nh vào phòng phun cát, sau dó xoay bánh xe nh (xoay ph^oi), phun trong khi quay.Mt c^ong nh^an có th bc d hin vt. d~ia quay dc trang b kim soát chuyn di tn s và khách hàng có th diu chnh tc d theo nhu cu ca sn phm.

  • · B thu bi

    B thu bi có mt nút nhn d "dp" các hp mc bng mt tia khí nén gia chu k`y v n d làm sch b lc. Tùy chn n^ang cp, phn có th dc lp trình bng PLC.

Sn phm Hin th

Sn phm D liu k thut

Máy này là máy n bàn quay, có trm sn phm 6 chic, sn phm ti da có th x l'y là dia.400 * height100mm.Du ch^an máy là 4000 * 1600 * 3400mm (L * W * H).

Blast Wheel 5.5kw vi bin tn.

Thang máy x^o 0.75kw.

Dng kính bàn ln 1350mm vi tc d thay di, dng c truyn dng 0,75kw.

Dng kính bàn nh 400mm vi tc d thay di, dng c xoay 0,4kw.

B lc hp mc, c^ong sut qut 1,5kw.

Tiêu th khí nén:0,2m^3/phút, áp sut làm vic 0,3-0,6Mpa.

Tng c^ong sut 8,9kw.

Sn phm Li th

So vi bang ti t dng 18 khu súng truyn thng, máy phun cát kh^ong khí th^an thin vi m^oi trng và tit kim nang lng dc phát trin và sn xut bi c^ong ty chúng t^oi cho v sau ca din thoi di dng tit kim nang lng hn.

Mc Máy n mìn kh^ong khí Bang ti truyn thng Sand Blast Machine vi súng 18 chic
Tng c^ong sut phun cát 10kw + máy nén khí 55kw (tng cng 65kw/h)
Nang sut 2200 chic/gi 1000 chic/gi
Mc d ting n

≤65dB

≤80-85dB
Yêu cu ngi vn hành 1 cá nh^an 2 cá nh^an
Mc mt phn cuc sng dch v 4000-5000 gi 1000-1200 gi
Sn phm ng dng

Máy n mìn kh^ong khí

Máy này nhm mc dích thay th máy phun cát bang ti truyn thng dc s dng rng r~ai d x l'y v din thoi di dng, v máy tính xách tay và tec.

Dc s dng rng r~ai trong x l'y tt c các loi sn phm din t chính xác, chng hn nh v din thoi di dng, v máy tính, d nng bánh sandwich, st, thit b truyn th^ong, v.v.Thích hp cho tt c các loi sn phm cn dc sn lp ph nhit d cao và m sau khi phun cát, chng hn nh cho chng dính, l~oi sc bp gas.

Mài mòn có sn:mesh 100-150 (size 0.15mm-0.09mm) bearing steel grit/shot

airless blasting machine

airless blasting machine

Video sn phm

Contacts

disablasting@gmail.comdisablasting@gmail.com

189 2861 51320086-519-85514586

addressNo.19 of Chuangsheng Road, Changzhou City, Jiangsu Province 213104, China

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部