Máy n t dng

bang ti bang ti cát n t

bang ti bang ti cát n t, t dng bang ti n máy là tuyt vi cho tt c xung quanh hoàn toàn và liên tc n mìn ca các thành phn phng, d s, hoc phc tp.

Sn phm M^o t

Trong khi h thng n bang ti có th dc ti bng tay, th^ong thng các máy cp liu th^ong qua t dng giao tip vi các thit b x l'y vt liu trong nhà máy khác d vn hành kh^ong ngi lái.T l thc an ph thuc vào tng din tích b mt dc n và s lng và loi súng n.Diu khin PLC và c^ong ngh cm bin din t cho phép súng n dc t dng tt khi kh^ong có b phn nào, loi b l~ang phí nang lng và hao mòn kh^ong cn thit trên máy.

Sn phm Cu trúc

belt conveyor sand blast cabinet

belt conveyor sand blast cabinet

Sn phm Li th

Thi gian x l'y ngn

Tui th vòi phun hu ích l^au dài

Hiu sut n mìn cao

H thng dng ng chng mài mòn

D dàng tip cn và d dàng thay th các vòi phun và b phn

Truyn dng trc tip, ít b phn hao mòn hn, chng hn nh khi chu lc, mc d ting n thp hn

Ca trc có ca s dc bo v bng tm cao su d bo v chng mài mòn

X^ay dng heavy duty và nhà thép hàn

Quy trình phun dòng chy liên tc

Có sn vi vòi phun có th diu chnh 8mm và 10mm d có kt qu n mìn ti u

X l'y dng du các dng vin thành phn phc tp

D tin cy quy trình cao vi kt qu n mìn toàn b

X l'y các thành phn dài (cu hình, dm) là có th, c~ung nh v n an toàn ca các thành phn và b phn nh

D dàng tích hp vào d^ay chuyn sn xut hin có

Sn phm Tham s
M^o hình Loi Qty ca súng Din tích máy (mm)
DISA-600-8A Du ph^an cách lc xoáy 8 chic 3520x1650x3180
DISA-800-12A Du ph^an cách lc xoáy 12 chic 3520x1650x3180
DISA-800-16A Du ph^an cách lc xoáy 16 chic 3520x1650x3180
DISA-800-16A B tách thang máy 16 chic 3520x2100x3300
Sn phm ng dng

Máy phun cát bang ti dc s dng rng r~ai trong n mìn phng, hình d~ia, aquare, thanh phn và các mnh làm vic có hình dng nh tm thép kh^ong g, tm thép carbon, thy tinh, dá cm thch, cho rán, máy nng bánh mì, v máy tính, v DVD, máy tính xách tay, d din, khi u, máy tính bng, huy hiu, b dng c truyn th^ong, tm nh^om, h s và các sn phm có hình dng khác.Mài mòn có sn:Li 36-220 oxit nh^om, ht thy tinh, cát zircon, carborundum, cacbua silicon, v.v.

belt conveyor sand blast cabinet

Video sn phm

Contacts

disablasting@gmail.comdisablasting@gmail.com

189 2861 51320086-519-85514586

addressNo.19 of Chuangsheng Road, Changzhou City, Jiangsu Province 213104, China

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部