Máy n di dng

máy n súng cm tay

Disa di dng bn n máy (máy n cm tay) mt loi thit b mi dc phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi, dc s dng rng r~ai trong bo v bê t^ong và c^ong vic kích thc trung bình nh ca làm sch tm thép.Nó có th dc chia thành 2 loi, di chuyn theo cách ngang và dc.

Sn phm M^o t

Disa di dng bn n máy (máy n cm tay) mt loi thit b mi dc phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi, dc s dng rng r~ai trong bo v bê t^ong và c^ong vic kích thc trung bình nh ca làm sch tm thép.Nó có th dc chia thành 2 loi, di chuyn theo cách ngang và dc.

portable shot blasting machine

Làm vic Nguyên tc

Shot/grit dc ném bi lc ly t^am d dánh vào tm thép hoc b mt sàn tc d cao.Loi b oxit và d lng, có dc d dnh tuyn nht dnh.Dng thi, áp sut ^am do b thu bi to ra s nh li nh d tái ch bng cách s dng và các tp cht và bi dc làm sch d lc.

Sn phm Tham s
M^o hình DISA270 DISA350 DISA550 DISA850
Kích thc máy 1950mm* 
450mm * 1200mm
1950mm*
550mm * 1200mm
1950mm*
720mm * 1200mm
1950mm*
1020mm * 1200mm
Bìa khu vc v n Chiu rng 270mm 350mm 550mm 850mm
Hiu qu làm vic ≥180㎡/h ≥180㎡/h
Sc mnh bánh xe 11kw 15kw 2 * 11kw 2 * 15kw
Dng c di b 0,75kw 1,1kw 1,5kw 1,5kw
Tc d di b 0,5-20m/phút 0,5-20m/phút 0,5-20m/phút 0,5-20m/phút
Qut lc 4kw 4kw 4kw 7.5kw
Dng c thi 3kw 3kw 3kw 4kw
Tiêu th mài mòn 100g/m2 100g/m2 100g/m2 100g/m2
Trng lng tnh 580kg 700kg 1100kg 1300kg

Contacts

disablasting@gmail.comdisablasting@gmail.com

189 2861 51320086-519-85514586

addressNo.19 of Chuangsheng Road, Changzhou City, Jiangsu Province 213104, China

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部