Tin tc

V trí: >> Nhà >> Tài nguyên >> Tin tc

Thit b phun ch^an kh^ong là gì?

Thit b n ch^an kh^ong ch yu bao gm sáu phn sau:dng c, b lc kh^ong khí, th^an máy thi, bung kh^ong khí, d, vòi nh git....

Apr 09, 2021 dc thêm >

ng dng c bn ca móc treo bn máy n mìn

Máy n súng móc treo là mt thit b dúc s dng dn tc d cao dc ném bi máy n mìn d làm sch hoc cng c b mt dúc....

Apr 09, 2021 dc thêm >

Vic diu chnh góc ca máy n súng là rt quan trng

Ví d, bánh xe di cùng trong máy n súng, hng ném tt hn d ném t di lên, ca s lng diu khin nên dc dnh hng sang ...

Apr 09, 2021 dc thêm >
  • tng 1trang3mt bn ghi chép
  • d li li nhn

    bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
    disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
    返回顶部